โคมตะแกรงแบบติดลอย LSLL-1L 1x36W (120cm.)

โคมตะแกรงแบบติดลอย LSLL-1L 1x36W (120cm.)