ขนาด โคมตะแกรงฝังฝ้า LRST 600-2S 2x18W (60x60cm.)

ขนาด โคมตะแกรงฝังฝ้า LRST 600-2S 2x18W (60x60cm.)