ขนาด โคมตะแกรงฝังฝ้า LRST 600-2L 2x36W (60x120cm.)

ขนาด โคมตะแกรงฝังฝ้า LRST 600-2L 2x36W (60x120cm.)