ขนาด โคมตะแกรงฝังฝ้า LRST 300-2S 2x18W (30x60cm.)

ขนาด โคมตะแกรงฝังฝ้า LRST 300-2S 2x18W (30x60cm.)