ขนาด โคมตะแกรงฝังฝ้า LRST 300-2L 2x36W (30x120cm.)

ขนาด โคมตะแกรงฝังฝ้า LRST 300-2L 2x36W (30x120cm.)