โคมโรงงาน หลอดT8 2x36W Reflector สีขาว (120cm.)

โคมโรงงาน หลอดT8 2x36W Reflector สีขาว (120cm.)