โคมโรงงาน หลอดT8 2x18W Reflector สีขาว (60cm.)

โคมโรงงาน หลอดT8 2x18W Reflector สีขาว (60cm.)