โคมโรงงาน หลอด T8 2x18W Reflector สะท้อนแสงแบบเงา (60cm.)

โคมโรงงาน หลอด T8 2x18W Reflector สะท้อนแสงแบบเงา (60cm.)