โคมโรงงาน หลอด T8 1x36W Reflector สะท้อนแสงแบบเงา (120cm.)

โคมโรงงาน หลอด T8 1x36W Reflector สะท้อนแสงแบบเงา (120cm.)