โคมอกไก่ หลอดT8 2x36W (120cm.)

โคมอกไก่ หลอดT8 2x36W (120cm.)