โคมอกไก่ หลอดT8 2x18W (60cm.)

โคมอกไก่ หลอดT8 2x18W (60cm.)