โคมอกไก่ หลอดT8 1x18W (60cm.)

โคมอกไก่ หลอดT8 1x18W (60cm.)