โคมกล่องเหล็กขาสปริง 2x36W (120cm.)

โคมกล่องเหล็กขาสปริง 2x36W (120cm.)