โคมกล่องเหล็กขาสปริง 1x36W (120cm.)

โคมกล่องเหล็กขาสปริง 1x36W (120cm.)