โคมกล่องเหล็กขาสปริง 1x18W (60cm.)

โคมกล่องเหล็กขาสปริง 1x18W (60cm.)