โคมฝังฝ้าหน้าเปิด 2x36W (60x120cm.)

โคมฝังฝ้าหน้าเปิด 2x36W (60x120cm.)