โคมฝังฝ้าหน้าเปิด 2x18W (30x60cm.)

โคมฝังฝ้าหน้าเปิด 2x18W (30x60cm.)