ขนาด โคมฝังฝ้าหน้าเปิด 3x36W (60x120cm.)

ขนาด โคมฝังฝ้าหน้าเปิด 3x36W (60x120cm.)