ขนาด โคมฝังฝ้าหน้าเปิด 2x36W (30x120cm.)

ขนาด โคมฝังฝ้าหน้าเปิด 2x36W (30x120cm.)