ขนาด โคมฝังฝ้าหน้าเปิด 2x18W (60x60cm.)

ขนาด โคมฝังฝ้าหน้าเปิด 2x18W (60x60cm.)