โคมกล่องโรงงานแบบติดลอย 2x36W

โคมกล่องโรงงานแบบติดลอย 2x36W