ขนาด โคมกล่องโรงงานแบบติดลอย 1x36W

ขนาด โคมกล่องโรงงานแบบติดลอย 1x36W