โคมไฟติดลอยฟลูออเรสเซนต์ LED T8 FLUO-S 1x36W

โคมไฟติดลอยฟลูออเรสเซนต์ LED T8 FLUO-S 1x36W