โคมไฟห้อยฟลูออเรสเซนต์-T8-LPLP-1L-1x36W

โคมไฟห้อยฟลูออเรสเซนต์-T8-LPLP-1L-1x36W