โคมไฟห้อยฟลูออเรสเซนต์-LED-T8-LPLL-1L-1x36W -

โคมไฟห้อยฟลูออเรสเซนต์-LED-T8-LPLL-1L-1x36W –