โคมไฟห้อยฟลูออเรสเซนต์-T8-LPLP-1S-1x18W

โคมไฟห้อยฟลูออเรสเซนต์-T8-LPLP-1S-1x18W