โคมหน้าพลาสติกแบบติดลอย NEO-SPC 4x18W (60x60cm.)

โคมหน้าพลาสติกแบบติดลอย NEO-SPC 4x18W (60x60cm.)