โคมหน้าพลาสติกแบบติดลอย NEO-SPC 2x18W (60x60cm.)

โคมหน้าพลาสติกแบบติดลอย NEO-SPC 2x18W (60x60cm.)