โคมหน้าพลาสติกแบบติดลอย NEO-SPC 2x18W (30x60cm.)

โคมหน้าพลาสติกแบบติดลอย NEO-SPC 2x18W (30x60cm.)