โคมตะแกรงแบบติดลอย NEO-SLV 3x36W (60x120cm.)

โคมตะแกรงแบบติดลอย NEO-SLV 3x36W (60x120cm.)