โคมตะแกรงแบบติดลอย NEO-SLV 2x36W (60x120cm.)

โคมตะแกรงแบบติดลอย NEO-SLV 2x36W (60x120cm.)