โคมตะแกรงแบบติดลอย NEO-SLV 4x18W (60x60cm.)

โคมตะแกรงแบบติดลอย NEO-SLV 4x18W (60x60cm.)