โคมตะแกรงแบบติดลอย NEO-SLV 2x18W (60x60cm.)

โคมตะแกรงแบบติดลอย NEO-SLV 2x18W (60x60cm.)