โคมตะแกรงฝังฝ้า LRLL-1L 1x36W (120cm.)

โคมตะแกรงฝังฝ้า LRLL-1L 1x36W (120cm.)