โคมตะแกรงฝังฝ้า LRLL-1S 1x18W (60cm.)

โคมตะแกรงฝังฝ้า LRLL-1S 1x18W (60cm.)