โคมตะแกรงฝังฝ้า NEO-RLV 2x36W (30x120cm.)

โคมตะแกรงฝังฝ้า NEO-RLV 2x36W (30x120cm.)