โคมตะแกรงฝังฝ้า NEO-RLV 4x18W (60x60cm.)

โคมตะแกรงฝังฝ้า NEO-RLV 4x18W (60x60cm.)