โคมตะแกรงฝังฝ้า NEO-RLV 3x18W (60x60cm.)

โคมตะแกรงฝังฝ้า NEO-RLV 3x18W (60x60cm.)