โคมตะแกรงฝังฝ้า NEO-RLV 2x18W (30x60cm.)

โคมตะแกรงฝังฝ้า NEO-RLV 2x18W (30x60cm.)