โคมหน้าพลาสติกแบบติดลอย LSSTP 600 2S 2x18W 60x60cm.

โคมหน้าพลาสติกแบบติดลอย LSSTP 600 2S 2x18W 60x60cm.