โคมหน้าพลาสติกแบบติดลอย LSSTP 300 2L 2x36W 30x120cm.

โคมหน้าพลาสติกแบบติดลอย LSSTP 300 2L 2x36W 30x120cm.