โคมหน้าพลาสติกแบบติดลอย LSSTP 300 2S 2x18W 30x60cm.

โคมหน้าพลาสติกแบบติดลอย LSSTP 300 2S 2x18W 30x60cm.