โคมตะแกรงแบบติดลอย LSST 600/2L 2x36W (60x120cm.)

โคมตะแกรงแบบติดลอย LSST 600/2L 2x36W (60x120cm.)