โคมตะแกรงแบบติดลอย LSST 600/2S 2x18W (60x60cm.)

โคมตะแกรงแบบติดลอย LSST 600/2S 2x18W (60x60cm.)