โคมตะแกรงแบบติดลอย LSST 300 2L 2x36W 30x120cm.

โคมตะแกรงแบบติดลอย LSST 300 2L 2x36W 30x120cm.