โคมตะแกรงแบบติดลอย LSST 300 2S 2x18W 30x60cm.

โคมตะแกรงแบบติดลอย LSST 300 2S 2x18W 30x60cm.