โคมฝังฝ้าหน้าพลาสติก LRSTP 600 2L 2x36W 60x120cm.

โคมฝังฝ้าหน้าพลาสติก LRSTP 600 2L 2x36W 60x120cm.