โคมฝังฝ้าหน้าพลาสติก LRSTP 600 2S 2x18W 60x60cm.

โคมฝังฝ้าหน้าพลาสติก LRSTP 600 2S 2x18W 60x60cm.