โคมฝังฝ้าหน้าพลาสติก LRSTP 300 2L 2x36W 30x120cm.

โคมฝังฝ้าหน้าพลาสติก LRSTP 300 2L 2x36W 30x120cm.