โคมตะแกรงฝังฝ้า LRST 600 2L 2x36W 60x120cm.

โคมตะแกรงฝังฝ้า LRST 600 2L 2x36W 60x120cm.